232343
232343
friartikkel
2015-06-23T10:49:00.000Z
no

Hvordan ta ut tall fra tabell 10706 Finansielle sektorregnskaper

Publisert:

Oppdatert:

Alle dataseriene i finansielle sektorregnskaper har en sektor, en motsektor og en finanspost. Man kan velge om man vil ta ut serier for beholdninger, transaksjoner eller andre endringer.

Hvordan ta ut en bestemt serie

  1. Velg om du ønsker beholdning, transaksjon eller andre endringer under Statistikkvariabel
  2. Velg hvilken sektor du ønsker å se på under Sektor
  3. Velg hvilken finanspost du ønsker å se på. Hvis du ønsker en fordringsserie for den sektoren du valgte i 2, velger du en finanspost som begynner på F, for eksempel F222 Transaksjonsinnskudd. Hvis du ønsker en gjeldsserie for den sektoren du valgte i 2, velger du en finanspost som begynner på G (scroll deg ned), for eksempel G222 Transaksjonsinnskudd. Fordringer (F) og gjeld (G) under Finanspost relateres til den sektoren som velges under Sektor.
  4. Velg ønsket motsektor eller sum alle sektorer under Motsektor
  5. Velg ønsket tidsperiode under Kvartal

Hvordan ta ut en sektors nettofinansinvesteringer og nettofordringer

Hvis man ønsker å ta ut en sektors nettofinansinvesteringer velger man den aktuelle sektoren i valgmenyen for Sektor, deretter velger man Netto i valgmenyen for Finanspost og til slutt velger man Sum alle sektorer i valgmenyen for Motsektor. Velg også Transaksjoner i valgmenyen for Statistikkvariabel. Hvis man ønsker å ta ut den samme sektorens nettofordringer velger man Beholdning i valgmenyen for Statistikkvariabel

Hvordan ta ut en sektors nettofinansinvesteringer og nettofordringer

 

Eksempel på uttak av en sektors fordringsserie

For å ta ut dataserien husholdningenes transaksjonsinnskudd i banker (fordring for husholdningene) velger man husholdningene som sektor, banker som motsektor og F222 transaksjonsinnskudd som finanspost. Merk at man må velge F222 (fordring) og ikke G222 (gjeld). Dataseriene kan tas ut som beholdninger, transaksjoner eller andre endringer. 

Eksempel på uttak av en sektors fordringsserie

 

Eksempel på uttak av en sektors gjeldsserie

For å ta ut dataserien husholdningenes lån med lang løpetid i banker (gjeld for husholdningene) velger man husholdningene som sektor, banker som motsektor og G420 lån med lang løpetid som finanspost. Merk at man må velge G420 (gjeld) og ikke F420 (fordring). Dataseriene kan tas ut som beholdninger, transaksjoner eller andre endringer.

Eksempel på uttak av en sektors gjeldsserie

 

 

Kontakt