Tabell 4. Tillit til samfunnsinstitusjoner blant ikke-aktive-/ aktive i kultur- og fritidsorganisasjoner, etter landbakgrunn, personer i alderen 16 år og eldre, 2022, prosent

Tabell 4. Tillit til samfunnsinstitusjoner blant ikke-aktive-/ aktive i kultur- og fritidsorganisasjoner, etter landbakgrunn, personer i alderen 16 år og eldre, 2022, prosent
Tabell 4. Tillit til samfunnsinstitusjoner blant ikke-aktive-/ aktive i kultur- og fritidsorganisasjoner, etter landbakgrunn, personer i alderen 16 år og eldre, 2022, prosent
Lav eller middels tillit (0-6)Høy tillit (7-10)
Den øvrige befolkningen:
Ikke ytt frivillig innsats29,470,6
Ytt frivillig innsats24,076,0
Innvandrere totalt:
Ikke ytt frivillig innsats20,579,5
Ytt frivillig innsats13,886,2
Innvandrere fra EU/EØS etc.:
Ikke ytt frivillig innsats20,279,8
Ytt frivillig innsats8,891,2
Innvandrere fra Afrika, Asia etc.:
Ikke ytt frivillig innsats20,779,3
Ytt frivillig innsats19,180,9
Standardtegn i tabeller