Tabell 3. Politisk deltakelse blant ikke aktive-/aktive i kultur- og fritidsorganisasjoner, etter landbakgrunn, personer i alderen 16 år og eldre, 2022, prosent

Tabell 3. Politisk deltakelse blant ikke aktive-/aktive i kultur- og fritidsorganisasjoner, etter landbakgrunn, personer i alderen 16 år og eldre, 2022, prosent
Tabell 3. Politisk deltakelse blant ikke aktive-/aktive i kultur- og fritidsorganisasjoner, etter landbakgrunn, personer i alderen 16 år og eldre, 2022, prosent
Ingen politiske aktiviteterEn eller flere politiske aktiviteter
Den øvrige befolkningen:
Ikke ytt frivillig innsats63,436,6
Ytt frivillig innsats49,850,2
Innvandrere totalt:
Ikke ytt frivillig innsats69,430,6
Ytt frivillig innsats50,349,7
Innvandrere fra EU/EØS etc.:
Ikke ytt frivillig innsats65,334,7
Ytt frivillig innsats40,359,7
Innvandrere fra Afrika, Asia etc.:
Ikke ytt frivillig innsats72,727,3
Ytt frivillig innsats60,939,1
Standardtegn i tabeller