Tabell 2. Kjennetegn ved personer som har ytt frivillig innsats for kultur- og fritidsorganisasjoner i løpet av de siste 12 mnd. etter landbakgrunn, personer i alderen 16 år og eldre, 2022, prosent

Tabell 2. Kjennetegn ved personer som har ytt frivillig innsats for kultur- og fritidsorganisasjoner i løpet av de siste 12 mnd. etter landbakgrunn, personer i alderen 16 år og eldre, 2022, prosent
Tabell 2. Kjennetegn ved personer som har ytt frivillig innsats for kultur- og fritidsorganisasjoner i løpet av de siste 12 mnd. etter landbakgrunn, personer i alderen 16 år og eldre, 2022, prosent
Øvrig befolkningInnvandrere totaltInnvandrere fra EU/EØS etc.Innvandrere fra Afrika, Asia etc.
Kjønn
Mann30181917
Kvinne21172115
Alder
16-2426201821
25-4432192316
45-6626151715
67 +1613167
Utdanning
Grunnskole eller kortere189411
Videregående24131412
Høyere utdanning - kort31212319
Høyere utdanning - lang32303425
Inntekt
Laveste kvartil1614917
Andre kvartil25162111
Tredje kvartil30273023
Øverste kvartil30192315
Barn
Ingen barn i alderen 0-17 år1911139
Har barn i alderen 0-17 år48283325
Standardtegn i tabeller