Tabell 1. Prosentvis andel som har ytt frivillig innsats de siste 12 mnd. (gjennomsnittlig antall timer de siste 12 måneder i parentes), etter landbakgrunn, personer i alderen 16 år og eldre, 2022

Tabell 1. Prosentvis andel som har ytt frivillig innsats de siste 12 mnd. (gjennomsnittlig antall timer de siste 12 måneder i parentes), etter landbakgrunn, personer i alderen 16 år og eldre, 2022
Tabell 1. Prosentvis andel som har ytt frivillig innsats de siste 12 mnd. (gjennomsnittlig antall timer de siste 12 måneder i parentes), etter landbakgrunn, personer i alderen 16 år og eldre, 2022
Den øvrige befolkningenInnvandrere totaltInnvandrere fra EU/EØS etc.Innvandrere fra Afrika, Asia etc.
Ytt frivillig innsats totalt53 (58)43 (52)46 (56)42 (48)
Kultur og fritid26 (26)18 (14)20 (16)16 (12)
Utdanning og forskning9 (4)12 (4)11 (3)12 (4)
Helse eller redningsarbeid4 (3)3 (4)5 (6)2 (2)
Bolig og nærmiljø20 (8)11 (6)14 (5)9 (6)
Yrkes-, bransje- og fagforeninger5 (2)5 (2)5 (3)4 (2)
Natur-, miljøvern- oginternasjonale organisasjoner6 (3)8 (7)7 (6)10 (8)
Politisk parti3 (2)1 (1)1 (1)1 (2)
Religion- og livssynsorganisasjoner6 (6)10 (13)6 (15)13 (11)
Andre organisasjoner4 (4)2 (1)2 (1)2 (2)
1Kultur og fritid: representerer frivillighet i (i) idrettslag, (ii) korps, teater, historielag eller en annen kunst- eller kulturorganisasjon eller (iii) hobby- eller friluftsorganisasjon. Utdanning og forskning: representerer frivillighet i skole, foreldreutvalg som FAU eller SU, studentorganisasjon eller annen organisasjon i utdanningssektoren. Bolig og nærmiljø: representerer frivillighet i velforening, grendelag eller nærmiljøorganisasjon. Natur-, miljøvern- og internasjonale organisasjoner: representerer frivillighet for (i) organisasjoner som gir nødhjelp, bistand, menneskerettigheter, fredsarbeid eller annen internasjonal hjelp til andre, og (ii) miljø-, naturvern- eller dyrevernsorganisasjon.
Standardtegn i tabeller