Metoder og dokumentasjon for kultur og fritid

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Kulturbruksundersøkelsen 2023. Dokumentasjonsnotat Notat 26. juni

  Dette notatet beskriver gjennomføringen av Kulturbruksundersøkelsen 2023. Fra og med 1991 har SSB jevnlig gjennomført kvartalsvise undersøkelser om kulturtilbud. Formålet er å kartlegge i hvilket omfang folk bruker ulike typer kulturtilbud.

 2. Undersøkelse om frivillig innsats 2023 Notat 28. februar

  Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av undersøkelsen om frivillig innsats 2023.

2023

 1. Brukertesting av ny tidsbruksundersøkelse Notat 14. juni

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt nordmenns tidsbruk siden 1971. Tidsbruksundersøkelsen er en av SSBs mest komplekse personundersøkelser, og har tradisjonelt blitt samlet inn ved hjelp av papirdagbøker og besøksintervju.

 2. Kulturbruksundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsnotat Notat 3. april

  Fra og med 1991 har SSB jevnlig gjennomført kvartalsvise undersøkelser om kulturtilbud. Formålet er å kartlegge i hvilket omfang folk bruker ulike typer kulturtilbud.

2022

 1. Mediebruksundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsrapport Notat 28. april

  SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk.

2021

 1. Fysisk aktivitet og friluftsliv blant barn og unge 2020 Notat 21. september

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Undersøkelsen om fysisk aktivitet og friluftsliv blant barn og unge.

 2. Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2020 Notat 11. august

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).