Metoder og dokumentasjon for kultur og fritid

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Mediebruksundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsrapport Artikkel 28. april

    SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk.

2021

  1. Fysisk aktivitet og friluftsliv blant barn og unge 2020 Artikkel 21. september

    I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Undersøkelsen om fysisk aktivitet og friluftsliv blant barn og unge.

  2. Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2020 Artikkel 11. august

    Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).