Artikler om idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. Flere har brukt nærområdet til friluftslivsaktiviteter i pandemien Artikkel 8. desember

    Rekordhøye 93 prosent av befolkningen har gått tur i nærområdet sitt under pandemien. Én av fire har overnattet ute i naturen det siste året, og de unge er mest ivrige.

  2. En av ti trener aldri Artikkel 8. desember

    Mange av oss trener jevnlig, men en betydelig andel svarer at de aldri trener. Mangel på tid og helsebegrensninger er de vanligste hindringene for trening. De viktigste motivasjonsfaktorene er bedre helse og naturopplevelser.