Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

510 Skolelokaler og internatbygninger
515 Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring
520 Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevoppgjør
521 Studiespesialisering
522 Bygg- og anleggsteknikk
523 Elektro og datateknologi
524 Design og håndverk
525 Restaurant- og matfag
526 Helse- og oppvekstfag
527 Idrettsfag
528 Teknologi- og industrifag
529 Musikk, dans og drama
530 Medier og kommunikasjon
531 Naturbruk
532 Service og samferdsel
533 Kunst, design og arkitektur
534 Håndverk, design og produktutvikling
535 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
536 Salg, service og reiseliv
537 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 
554 Fagskole
559 Landslinjer
561 Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste
562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring
570 Fagopplæring i arbeidslivet
581 Voksenopplæring etter opplæringsloven
590 Andre formål

 

Medlemmer i arbeidsgruppen: 

Daniel Gaassand Instebø (leder) (permisjon) SSB
Anna-Lena Keute SSB
Steffan Næss SSB
Anne Brit Thorud SSB
Kjetil Gunnerud Kristoffersen Utdanningsdirektoratet
Sissel Ferstad Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Trude Riple Vigo IKS
Unni Kjeldstad Rogaland fylkeskommune
Kjetil Bakkeli  Viken fylkeskommune 
Siri Halsan Kommunesektorens organisasjon
Emily Geale Vestfold og Telemark fylkeskommune
Merete Johannessen Kielland Troms og Finnmark fylkeskommune  
Eldre referater fra arbeidsgruppen.