Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

338 Forebygging av branner og andre ulykker (årsgebyr, feiing)
340 Produksjon av vann
345 Distribusjon av vann
350 Avløpsrensing
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Gisle Berge (leder) Statistisk sentralbyrå (SSB)
Arild Kormeseth Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Liv Borgen KS - Asker kommune
Øivind Ryenbakken KS - Oslo kommune
Rita V. Hansen Miljødirektoratet (avløp)
Mette Follestad Miljødirektoratet (avfall)
Jon Fonnlid Larsen Miljødirektoratet (avfall)
Anders Bekkelund Mattilsynet
Carl F. Nordheim Folkehelseinstituttet (FHI)
Thomas L. Jørgensen Norsk Vann (repr. fra KS)
Håkon Bratland Avfall Norge
Johanne Solheim Samfunnsbedriftene (tidl. KS Bedrift)
Mona Eide Onstad Statistisk sentralbyrå (SSB)
Trym Økland Statistisk sentralbyrå (SSB)
Else Bredeli Statistisk sentralbyrå (SSB)

Referater fra møter i arbeidsgruppen:

Referat fra møte 11. mai 2021

Eldre referater fra arbeidsgruppen (lenken åpner en annen side).