Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

330 Samferdsel og transporttiltak
332 Kommunale veier
722 Fylkesveier
730 Buss
731 Fylkesveiferjer
732 Båtruter
733 Transportordninger for funksjonshemmede
734 Trikk, bybane og T-bane

735 Lufttransport

 

Medlemmer i arbeidsgruppen:

(fra 1.3.2022)

RepresentantEtat
Morten NorderhaugSamferdselsdepartementet (SD)
Jane BaekkenSamferdselsdepartementet (SD)
Charlotte HerjeKommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Inger Andrea ThraneStatens vegvesen Vegdirektoratet (SVV)
Heine DigranesKystverket (KV)
Gry Annie HeimdalVestfold og Telemark fylkeskommune
Turid ÅsenVegforum for byer og tettsteder (VBT)
Bendik Berg DrevvatneKommunesektorens organisasjon (KS)
Calle KumlinSSB, Seksjon for offentlige finanser
Jan Sebastian RotheSSB, Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk
Christina LyleSSB, Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk
Geir Martin Pilskog (leder)SSB, Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

KOSTRA Samferdsel referat møte 24.05.2022

KOSTRA Samferdsel referat møte 24.03.2022

KOSTRA Samferdsel referat møte 25.05.2021

KOSTRA Samferdsel referat møte 25.03.2021

 

Eldre referater fra arbeidsgruppen.