Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

301 Plansaksbehandling
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering
303 Kart og oppmåling
304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser
305 Eierseksjonering
335 Rekreasjon i tettsted
360 Naturforvaltning og friluftsliv
365 Kulturminneforvaltning
365 Kulturminnevern
715 Lokal og regional utvikling
716 Friluftsliv, vannregionmyndighet og forvaltning av vilt og innlandsfisk
750 Kulturminneforvaltning

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Dagfinn Sve (leder) SSB, Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk
Jørn Kristian Undelstvedt SSB, Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk
Svein Homstvedt SSB, Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk
Anne Rørholt SSB, Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk
Ingeborg Hauge SSB, Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk
Else Bredeli SSB, Seksjon for offentlige finanser
Even Vaboen Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Mari Olea Lie Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Morten Størksen Riksantikvaren
Terje Domaas Miljødirektoratet
Marit Langen Direktoratet for byggkvalitet
Leikny Gammelmo Kartverket
Henning Berby KS
Ingunn Bekken Sjåholm KS - Møre og Romsdal fylkeskommune
Ulf Sæterdal KS - Bergen kommune
Kjell Gaute Grude KS - Oslo kommune
Torfinn Smines KS - Eidskog kommune
Heidi Fadum HelsedirektoratetEldre referater fra arbeidsgruppen.