Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

231 Aktivitetstilbud barn og unge
370 Bibliotek
373 Kino
375 Muséer
377 Kunstformidling
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
383 Musikk- og kulturskoler
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
386 Kommunale kulturbygg
740 Bibliotek
760 Muséer
771 Kunstformidling
772 Kunstproduksjon
775 Idrett
790 Andre kulturaktiviteter

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Line Gjermshusengen (leder)

SSB, Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Hossein Moafi

SSB, Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Hilde Frydenberg

SSB, Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Haakon Oftebro Sandvold

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

Marit Kringlebotten

SSB, Seksjon for offentlige finanser

Håvard Bjerke

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD)

Petter Kristiansen Arnesen

Barne- og familiedepartementet (BFD)

Øivind Pedersen

Lillehammer kommune

Martin Fjordholm

Kommunesektorens organisasjon (KS)

KOSTRA Kultur og barne- og ungdomstiltak referat møte 10.05.2022

KOSTRA Kultur og barne- og ungdomstiltak referat møte 16.06.2021


Eldre referater fra arbeidsgruppen