Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

 • 231 Aktivitetstilbud barn og unge
 • 370 Bibliotek
 • 373 Kino
 • 375 Muséer
 • 377 Kunstformidling
 • 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
 • 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
 • 383 Musikk- og kulturskoler
 • 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
 • 386 Kommunale kulturbygg
 • 740 Bibliotek
 • 760 Muséer
 • 771 Kunstformidling
 • 772 Kunstproduksjon
 • 775 Idrett
 • 790 Andre kulturaktiviteter

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Line Gjermshusengen (leder)SSB, Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk
Emmie Stolpe FossSSB, Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk
Hilde FrydenbergSSB, Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk
Haakon Oftebro SandvoldKommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Marit KringlebottenSSB, Seksjon for offentlige finanser
Håvard BjerkeKultur- og likestillingsdepartementet (KUD)
Petter Kristiansen ArnesenBarne- og familiedepartementet (BFD)
Øivind PedersenLillehammer kommune
Martin FjordholmKommunesektorens organisasjon (KS)