Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

390 Den norske kirke
392 Andre religiøse formål
393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Andreas Østhus (leder) SSB, Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk
Naeem Rashid Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KDD)
Inger Lise Lerø Barne- og familiedepartementet (BFD)
Martin-Hill Oppegaard Barne- og familiedepartementet (BFD)
Wenche Elisabeth Madsen Eriksson Oslo kommune
Sigmund Tveit Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Julie Slensvik Kirkerådet (KR)
Tore Rafoss Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO)
Carsten Furuseth Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)
Hans Jørgen Paulsen Drammen Kirkelige Fellesråd, Kirkesjefens kontor
Corretta Aluoch Arodi SSB, Seksjon for offentlige finanser


KOSTRA Kirke referat møte 28.04.2022

Eldre referater fra arbeidsgruppen.