Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

390 Den norske kirke
392 Andre religiøse formål
393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier

 

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Andreas Østhus (leder)SSB, Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk
Naeem RashidKommunal- og moderniseringsdepartementet (KDD)
Inger Lise LerøBarne- og familiedepartementet (BFD)
Martin-Hill Oppegaard Barne- og familiedepartementet (BFD)
Wenche Elisabeth Madsen Eriksson Oslo kommune
Sigmund TveitSikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Julie Slensvik Kirkerådet (KR)
Tore RafossInstitutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO)
Carsten FurusethKirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)
Hans Jørgen PaulsenDrammen Kirkelige Fellesråd, Kirkesjefens kontor
Corretta Aluoch ArodiSSB, Seksjon for offentlige finanser

 

KOSTRA Kirke referat møte 5. mai 2023

KOSTRA Kirke referat møte 28. april 2022

Eldre referater fra arbeidsgruppen.