Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

202 Grunnskole
213 Voksenopplæring
215 Skolefritidstilbud
222 Skolelokaler
223 Skoleskyss

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Emmie Stolpe Foss (leder) SSB, Seksjon for utdanningsstatistikk
Biljana Perlic SSB, Seksjon for utdanningsstatistikk
Anne Brit Thorud SSB, Seksjon for offentlige finanser
Christian Weisæth Monsbakken KS
Dagfinn Cock Lørenskog kommune
Kjartan Nygaard Stokke Fylkesmannen i Buskerud
Marit Helen Bakken Utdanningsdirektoratet, Økonomisk avd. I Molde
Mina Verlo Grindland Utdanningsdirektoratet

Eldre referater fra arbeidsgruppen.