Det er to arbeidsgrupper under overskriften Eiendommer: Eiendomsforvaltning og Eiendomsskatt

Gruppa for eiendomsforvaltning har ansvar for følgende funksjoner:

  • 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
  • 421 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

og følgende arter:

  • 180 Strøm
  • 181 Fjernvarme
  • 182 Fyringsolje
  • 183 Naturgass
  • 184 Bioenergi

Arbeidet omfatter også flere funksjoner hvor andre arbeidsgrupper har ansvar, som for eksempel 222 Skolelokaler

Medlemmer i gruppen for eiendomsforvaltning:

Arild KormesethKommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Tina WilliamsTrondheim kommune
Kristin ThoresenAsker kommune
Trine HagenNord-Trøndelag fylkeskommune
Knut Holter Statens kartverk
Martin FjordholmKS
Dagfinn Sve (leder)SSB, Seksjon for eiendom-, areal- og primærnæringsstatistikk
Mona TakleSSB, Seksjon for eiendom-, areal- og primærnæringsstatistikk
Marit KringlebottenSSB, Seksjon for offentlige finanser
Berit Bjørlo (sekretær)SSB, Seksjon for eiendom-, areal- og primærnæringsstatistikk

 

Gruppa for eiendomsskatt har ansvaret for opplysningene som samles inn på KOSTRA-skjema 33 Eiendomsskatt i kommunene, og de to regnskapsartene 874 Eiendomsskatt annen eiendom og 875 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger.

Medlemmer i gruppen for eiendomsskatt:

Andreas TveitereidFinansdepartementet (FIN)
Liv Elin Vermundsberget KS / KSE
Even VaboenKommunal- og distriktsdepartementet
Marit KringlebottenSSB, Seksjon for offentlige finanser
Else Bredeli (leder)SSB, Seksjon for offentlige finanserEldre referater fra arbeidsgruppene.