Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

338 Forebygging av branner og andre ulykker

339 Beredskap mot branner og andre ulykker

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Linda Allertsen (leder) Statistisk sentralbyrå (SSB)
Vidar Falkenberg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Bjørn Sigmund Andersen KS (Tønsberg kommune)
Stein Gjøsund KS (Norsk brannbefals landsforbund/Os kommune)
Trond Ekornrud Statistisk sentralbyrå (SSB)
Marit Kringlebotten Statistisk sentralbyrå (SSB)

Eldre referater fra arbeidsgruppen.