Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

  • 244 Barneverntjeneste
  • 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
  • 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Tone Dyrhaug (leder)SSB, Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk
Svetlana BeyrerSSB, Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Anne Brit Thorud

SSB, Seksjon for offentlige finanser
Gro Sannes NordbyKS
Kristine KoløenBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Helge LybergBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Jan Motzfeldt DahleSeksjon for oppvekst, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Oslo kommune
Marie Therese ThesenBarnevernsleder i Time Kommune
Karen Nystad ByrhagenKommunal- og distriktsdepartementet (KDD)