Arbeidsgruppen har ansvar for følgende funksjoner:

244 Barneverntjeneste
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet

 

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Tone Dyrhaug (leder)SSB, Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk
Svetlana BeyrerSSB, Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Calle Kumlin

SSB, Seksjon for offentlige finanser
Siv Irèn StorbekkKS
Kristine KoløenBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Kirsti ValsethBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Jan Motzfeldt DahleSeksjon for oppvekst, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Oslo kommune
 Representant frå ei kommunal barnevernsteneste
Dorottya Bognar-LahrKommunal- og distriktsdepartementet (KDD)


 

Eldre referater fra arbeidsgruppen.