Artikler om gårdbrukernes inntekter og gjeld

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

  1. Betydelig økning av gårdbrukernes inntekter i 2022 Artikkel 13. mars

    Gårdbrukerne hadde en gjennomsnittlig jordbruksinntekt på 275 100 kroner i 2022, en økning på 38 prosent fra året før. Renteutgiftene utgjorde 89 700 kroner, en økning på 28 prosent, og gjennomsnittsgjelden per bruker var 2,9 millioner kroner, en økning på 1,8 prosent fra året før.

2023

  1. Gårdbrukernes inntekter og gjeld økte fra 2020 til 2021 Artikkel 16. mars

    Gårdbrukerne hadde en gjennomsnittlig jordbruksinntekt på 198 700 kroner i 2021, en økning på 10,5 prosent fra året før. Renteutgiftene utgjorde 70 200 kroner, og gjennomsnittsgjelden per bruker var 2 844 900 kr, en økning på 5,4 prosent fra året før.