Artikler om gårdbrukernes inntekter og gjeld

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Gårdbrukernes inntekter og gjeld økte fra 2020 til 2021 Artikkel 16. mars

    Gårdbrukerne hadde en gjennomsnittlig jordbruksinntekt på 198 700 kroner i 2021, en økning på 10,5 prosent fra året før. Renteutgiftene utgjorde 70 200 kroner, og gjennomsnittsgjelden per bruker var 2 844 900 kr, en økning på 5,4 prosent fra året før.