Rekordmye hjortevilt drept i trafikken

Publisert:

I jaktåret 2017/18 måtte nesten 10 200 hjortevilt bøte med livet i trafikken. Det er 2 900 flere enn året før. Økningen var størst for rådyr og elg.

Hovedårsaken til de mange påkjørslene var den snørike vinteren med lange kuldeperioder. Under slike forhold trekker viltet mot veier og jernbane.

SSB, Trond Amund Steinset

I alt ble 17 000 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2017/18. Det er statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt som viser dette. Økningen fra foregående jaktår ble da på 57 prosent.

28 påkjørsler per dag

Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Totalt ble 8 600 dyr påkjørt av motorkjøretøy og 1 600 av tog.

Hver eneste dag året igjennom blir i snitt 28 hjortedyr påkjørt.

SSB, Trond Amund Steinset

Figur 1. Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog

Rådyr Elg Hjort
1990/ 91 2065 1210 201
1991/92 2427 1324 284
1992/ 93 3327 2048 366
1993/ 94 4007 2481 461
1994/ 95 3057 1757 374
1995/96 3045 1650 383
1996/ 97 3513 2010 515
1997/98 3091 1582 443
1998/99 3259 1886 488
1999/ 00 3118 1921 543
2000/01 3313 1968 461
2001/02 3350 1945 611
2002/ 03 3579 2602 540
2003/04 3371 2244 629
2004/05 3752 1762 701
2005/ 06 3916 1913 635
2006/07 3552 1971 737
2007/08 4029 2094 873
2008/ 09 4300 2373 808
2009/10 4367 2168 741
2010/11 4059 2237 732
2011/ 12 3351 1668 741
2012/13 4003 1724 684
2013/14 3784 1358 743
2014/ 15 3936 1439 781
2015/ 16 4303 1355 639
2016/ 17 5090 1354 873
2017/ 18 6599 2374 1223

Rådyr er fortsatt mest utsatt i trafikken

Rådyr er spesielt utsatt for påkjørsler av motorkjøretøy. I alt ble 6 200 rådyr drept av motorkjøretøy i løpet av jaktåret 2017/18. Dette er 25 prosent flere enn forrige jaktår. Flest rådyrpåkjørsler var det i Hedmark, hvor 973 dyr satte livet til.

Stor økning i elg drept av tog

Elgen er det hjortedyret som er mest utsatt for å bli påkjørt av tog, og 72 prosent av alle togdrepte hjortevilt var en elg siste jaktår. I alt ble 1 137 elger drept av tog, noe som er 663 flere enn forrige jaktår. Nordland og Hedmark hadde flest elgpåkjørsler av tog, med henholdsvis 254 og 239 drepte dyr.

1450 villrein ofret i kampen mot skrantesjuke

I 2017/18 ble omlag 1 600 villrein drept av andre årsaker.

1450 av disse reinsdyrene døde da hele villreinstammen i Nordfjella villreinområde ble skutt. Denne avskytingen var et virkemiddel i bekjempelsen av skrantesjuke.

 

SSB, Trond Amund Steinset

For elg og rådyr var antallet som omkom av andre årsaker, henholdsvis 1 790 og 2 000. Antall hjort i denne gruppa havnet på 1 200 dyr.

Faktaside

Kontakt