Problemer med søket

Vi har tekniske problemer med søket og navnesøket på ssb.no. Det jobbes med å løse problemet.

Inntekt og forbruk

Statistikk

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger
Statistikken viser tall for husholdningenes inntektsnivå, -sammensetning, -utvikling og -fordeling

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 4 av 4
 1. Hva er inntekten der du bor?

  Husholdninger i Oslo Vest, Bærum og Asker har høyest medianinntekt.

 2. Færre barn med vedvarende lavinntekt i 2021

  I alt 11,3 prosent eller 110 700 barn tilhørte i 2021 en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter. Det er første gang på ti år at vi ser en nedgang i tallet på barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt.

 3. Fremdeles 115 000 barn med vedvarende lavinntekt i 2020

  I alt 11,7 prosent eller 115 000 barn tilhørte i 2020 en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter. Det er en like stor andel som året før. Hele 6 av 10 barn i lavinntektshusholdninger har innvandrerbakgrunn.

 4. Barna som vokser opp i lavinntekt

  I alt 2,1 prosent av barna som var under 10 år i 2010 tilhørte lavinntektsgruppen helt fram til 2019, og hadde dermed store deler av oppveksten i vedvarende lavinntekt. Barn med innvandrerbakgrunn opplevde dette langt oftere enn andre barn, noe som i stor grad skyldes mindre yrkesaktivitet blant foreldrene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet innvandring og innvandrere; inntekt og forbruk.