Vis meg tallene

Visualisering av innvandringsgrunner

Publisert:

Statistikken over innvandringsgrunn viser hvor mange ikke-nordiske innvandrere som har kommet til Norge. Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste.

Vi har utarbeidet en interaktiv visualisering der du kan se hvorfor innvandrere kommer til Norge og hvilke verdensdeler de kommer fra. Du kan skreddersy noen av figurene slik at du kan utforske ulike innvandringsgrunner og verdensdeler. Merk også at du kan benytte følgende funksjonalitet:

  • Dele visualisering via e-post, på Twitter og Facebook.
  • Bygge inn visualiseringen på eget nettsted ved hjelp av embed-kode
  • Laste ned figurer (også de du skreddersyr) som bildefil, pdf eller PowerPoint.

Om tallene

Alle tallene i denne visualiseringen er hentet fra statistikken Innvandrere etter innvandringsgrunn. Dette er en årlig statistikk som SSB har publisert siden 1995. Det er brukt tall fra Statistikkbank-tabell 07113.

Om visualiseringen

Vi starter med et sektordiagram der alle ikke-nordiske innvandringer siden 1990 vises etter innvandringsgrunn. Tallene summerer antall innvandringer, noe som betyr at det totale antallet er større enn innvandrere som fortsatt bor i Norge.

Deretter vises et arealdiagram med årlig innvandring, som så brytes ned på innvandringsgrunner. Det er brukt ulike farger for å vise ulike innvandringsgrunner. 

I den neste arkfanen kan du se de samme tallene brutt ned på verdensdeler med utgangspunkt i første statsborgerskap til den som har innvandret. Her er det benyttet ulike nyanser av rødt for å skille mellom verdensdelene.

I de to siste arkfanene kan du kombinere disse to egenskapene - innvandringsgrunn og verdensdel - og på denne måten får mer kunnskap om hvilke grupper som kom når.

 

Visualisering

Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon.

Faktaside

Kontakt