Tabell 1. NEET-episoder og varighet 2006-2013 etter ulike kjennemerker. Personer født i 1990, bosatte 2019. Prosent

NEET-episoder og varighet 2006-2013 etter ulike kjennemerker. Personer født i 1990, bosatte 2019. Prosent
NEET-episoder og varighet 2006-2013 etter ulike kjennemerker. Personer født i 1990, bosatte 2019. Prosent
Antall personerAndel (prosent)
Andel av alleAndel kvinnerAndel mennAndel innvandrereAndel med lav utdanningAndel med lavinntekt 2004-2006 (EU60)
Totalt61 02510049514266
Ikke NEET18 838315347364
1 episode19 9933346543225
2 episoder12 6102146545388
3 eller flere episoder9 58416475375510
1 til 12 måneder21 0553551493165
1 til 3 måneder8 3291456442114
4 til 6 måneder4 965853473175
7 til 12 måneder7 7611346544206
13 til 24 måneder10 8791840604317
25 til 36 måneder4 751841597619
37 til 48 måneder2 5764435778312
Mer enn 48 måneder2 85154654109517
Kilde: FD-Trygd, Statistisk sentralbyrå.
Standardtegn i tabeller