Tabell 1. Gjennomsnittlig livsløpsinntekt etter utdanningsnivå (mil. 2019-kroner)

Tabell 1. Gjennomsnittlig livsløpsinntekt etter utdanningsnivå (mil. 2019-kroner)
Tabell 1. Gjennomsnittlig livsløpsinntekt etter utdanningsnivå (mil. 2019-kroner)
UtdanningsnivåGjennomsnittlig livsløpsinntekt
Ikke fullført videregående18,7
Videregående, avsluttende utdanning20,7
Påbygging til videregående utdanning23,3
Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå21,5
Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå28,6
Forskerutdanning29,9
Standardtegn i tabeller