Tabell 3. Regresjonsmodeller (LPM) med yrkestilknyttet i 2019 som avhengig variabe

Regresjonsmodeller (LPM) med yrkestilknyttet i 2019 som avhengig variabe
Regresjonsmodeller (LPM) med yrkestilknyttet i 2019 som avhengig variabe1
Modell 1Modell 2Modell 3Modell 4Modell 5Modell 6Modell 7Modell 8Modell 9Modell 10
Intercept0,800,800,790,790,800,810,520,830,650,36
Lavinntekt-0,11***-0.11***-0,11***-0,10***-0,10***-0,08***0,07***-0.07***0,04***-0.02***
Antall barn i husholdningen (ref = 4 eller flere)
Ett barn0,000,00
To barn0,01***0,00
Tre barn0,02***0,00
Eneforsørger-0,05***0.02***
Foreldrenes utdanningsnivå (ref = Høyere utdanning)
Videregående0,02***0.06***
Grunnskole-0,04***0.05***
Uoppgitt-0,10***
Antall yrkesaktive i husstanden (ref = Ingen yrkesaktive)
En yrkesaktiv0,10***0.06***
To eller flere aktive0,17***0.11***
Manglende observasjoner0,03***0,01
Innvandringskategori (ref = øvrige befolkning)
Innvandrer-0,05-0,04***0.03***
Norskfødte med innvandrerforeldre-0,04-0,02**0.01***
Grunnskolepoeng0,006***0.00***
Utdanningsnivå (ref = Høyere utdanning)
Grunnskole-0,24***-0,18***
Videregående0,03***-0,06***
Samspillseffekter
Lavinntekt*innvandrer0,03
Lavinntekt*norskfødt med innvandrerforeldre0,09***
R20,00370,00440,00440,00630,00410,00640,03100,06230,01440,0776
1Statistisk signifikans: * p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.
Kilde: Utdanningsstatistikk og inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.
Standardtegn i tabeller