Regresjonsmodeller (LPM) med fullført videregående som avhengig variabel
Regresjonsmodeller (LPM) med fullført videregående som avhengig variabel1
Modell 1Modell 2Modell 3Modell 4Modell 5Modell 6Modell 7Modell 8Modell 9Modell 10
Intercept0,740,700,750,750,760,84-0,180,52-0,14-0,19
Lavinntekt-0,19***-0,18***-0,18***-0,16***-0,16***-0,12***-0,07***-0,06***-0,04***0,00
Antall barn i husholdningen (ref = 4 eller flere)
Ett barn0,02***0,04***0,04***
To barn0,05***0,04***0,03***
Tre barn0,04***0,02***0,02***
Innvandringskategori (ref=øvrige befolkning)
Innvandrere-0,11***-0,10***0,000,01
Norskfødte med innvandrerforeldre-0,03***-0,02*0,03***0,03***
Samspillseffekter
Lavinntekt*innvandrere0,02
Lavinntekt*norskfødt med innvandrerforeldre0,07***
Eneforsørger-0,11***-0,06***-0,02***
Foreldrenes utdanningsnivå (ref = høyere utdanning)
Grunnskole-0,32***-0,12***-0,10***
Videregående-0,14***-0,02***-0,02***
Uoppgitt-0,33***-0,09***-0,08**
Grunnskolepoeng (kontinuerlig variabel)0,02***0,02***0,02***
Antall yrkesaktive i husstanden (ref = Ingen yrkesaktive)
En yrkesaktiv0,15***0,02***
To eller flere aktive0,26***0,07***
Manglende observasjoner-0,02**-0,12***
R20,00970,01090,01160,01150,01960,06010,25910,03680,26680,2713
1Statistisk signifikans: * p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.
Kilde: Utdanningsstatistikk og inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.
Standardtegn i tabeller