Tabell 1. Fordeling av analysepopulasjonen, etter lavinntektsstatus og ulike kjennetegn/utfallsmål

Fordeling av analysepopulasjonen, etter lavinntektsstatus og ulike kjennetegn/utfallsmål
Fordeling av analysepopulasjonen, etter lavinntektsstatus og ulike kjennetegn/utfallsmål
AntallProsent
AlleLavinntektIkke lavinntektAlleLavinntektIkke lavinntekt
I alt175 97610 176165 800100,0100,0100,0
Foreldrenes utdanningsnivå
Grunnskoleutdanning17 9183 02314 89510,229,79,0
Videregående utdanning81 9744 47777 49746,644,046,7
Kort høyere utdanning56 4332 00454 42932,119,732,8
Lang høyere utdanning19 26652518 74110,95,211,3
Uoppgitt/ingen utdanning3851472380,21,40,1
Innvandringskategori
Innvandrere5 9832 1763 8073,421,42,3
Norskfødte med innvandrerforeldre5 3221 3653 9573,013,42,4
Den øvrige befolkningen164 6716 635158 03693,665,295,3
Antall barn i husholdningen
1 barn72 2972 65269 64541,126,142,0
2 barn63 7922 90360 88936,328,536,7
3 barn29 5092 20527 30416,821,716,5
4 eller flere barn9 3912 2477 1445,322,14,3
Missing9871698180,61,70,5
Husholdningstype
Enslig forsørger34 8894 01330 87619,839,418,6
Par med barn141 0876 163134 92480,260,681,4
Antall yrkestilknyttede i husholdningen
Ingen yrkestilknyttede7 6552 9284 7274,428,82,9
1 yrkestilknyttede51 2604 47346 78729,144,028,2
2 eller flere yrkestilknyttede112 2381 277110 96163,812,566,9
Missing4 8231 4983 3252,714,72,0
Grunnskolepoeng (2007-2008)
Manglende grunnskolepoeng2 0951 8232721,81,63,9
10-29 poeng14 95913 2141 74512,711,925,3
30-39 poeng39 44436 7852 65933,433,138,5
40-49 poeng47 96246 0881 87440,741,527,1
50 poeng eller flere13 50913 14936011,511,85,2
Fullførtgrad videregående opplæring
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på normert tid104 4884 235100 25360,743,761,7
Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på mer enn normert tid24 3561 42022 93614,114,714,1
Fortsatt i videregående opplæring etter 5/6 år, uten å ha fullført6 3904855 9053,75,03,6
Gjennomført vg3, men ikke bestått eksamen/fag- eller svenneprøve12 0081 05710 9517,010,96,7
Sluttet underveis25 0012 48522 51614,525,713,9
Utdanningsnivå 2020
Grunnskoleutdanning30 3683 27427 09417,332,216,3
Videregående utdanning54 5583 18651 37231,031,331,0
Kort høyere utdanning60 8312 70958 12234,626,635,1
Lang høyere utdanning29 82298528 83716,99,717,4
Uoppgitt/ingen utdanning397223750,20,20,2
Yrkestilknytning 2019
Yrkestilknyttet i 2019137 4696 924130 54578,168,078,7
Ikke yrkestilknyttet i 201935 2933 02232 27120,129,719,5
Missing3 2142302 9841,82,31,8
Lavinntekt 2017-2019
Lavinntekt18 8432 02616 81710,719,910,1
Ikke lavinntekt157 1338 150148 98389,380,189,9
Kilde: Utdanningsstatistikk og inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.
Standardtegn i tabeller