119037_tabell_145832_not-searchable
/helse/statistikker/dodsarsak/aar
119037_tabell_145832
statistikk
2013-11-01T10:00:00.000Z
Helse;Befolkning
no
true

Dødsårsaker (opphørt)2012

Nasjonalt folkehelseinstitutt har overtatt som databehandler for Dødsårsaksregisteret fra 2014. De publiserer statistikk om dødsårsaker i sin Statistikkbank. Søknader om datatilgang til Dødsårsaksregisteret sendes til datatilgang@fhi.no.

Innhold

Dødsårsaker
2012Endring siste år. Absolutte tallEndring siste 10 år. Prosent
1Tala i tabellen har teke høgde for kodeendring i 2003
Dødsfall i alt41 913609-5,6
Ondartet svulst i strupe, luftrør, bronkie og lunge (C32-C34)2 224-313,7
Ondartet svulst i bryst (C50)64937-12,2
Ondartet svulst i blærehalskjertel (C61)1 006-46-5,6
Ischemisk hjertesykdom (I20-I25)4 852-115-38,0
Kroniske sykdommer i nedre luftveier ekskl astma (J40-J44, J47)2 09214131,2
Transportulykker (V01-V99, Y85)187-45-51,6
Forgiftningsulykker (X40-X49)13121822,8
Selvmord (X60-X84, Y870)515-834,3
Drap, overfall (X85-Y09, Y871)30-84-23,1