119037_tabell_not-searchable
/helse/statistikker/dodsarsak/aar
119037_tabell
statistikk
2013-11-01T10:00:00.000Z
Helse;Befolkning
no
true

Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2012

Nasjonalt folkehelseinstitutt har overtatt som databehandler for Dødsårsaksregisteret fra 2014. De publiserer statistikk om dødsårsaker i sin Statistikkbank. Søknader om datatilgang til Dødsårsaksregisteret sendes til datatilgang@fhi.no.

Innhold