ECONOR-prosjektene har som formål å gi oversikt over økonomi og levekår i de arktiske regionene, sett i sammenheng med endringer i klima og miljø.

Klimaendring og global økonomisk utvikling har stor påvirkning på det naturbaserte livsgrunnlaget til urfolk og øvrig lokalbefolkning i Arktis. Betydningen av naturressursutvinning og arealbruk i Arktis er sett i sammenheng med annen næringsvirksomhet, inntektsgrunnlag og sosioøkonomiske indikatorer. Inntil nylig har det vært lite samordnet statistikk over økonomisk aktivitet i Arktis, på sirkumpolart og regionalt nivå. Økonomisk statistikk for Arktis har fortsatt hvite flekker, og styrket samarbeid mellom arktiske land og regioners statistikkbyråer er nødvendig.

ECONOR prosjektene er finansiert av Utenriksdepartementet og Nordisk Ministerråd, med støtte fra Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs of Canada og samarbeidspartnerne. Statistisk sentralbyrå, i samarbeid med CICERO Senter for klimaforskning og forskere og statistikkbyråer i arktiske land og regioner, har gjennomført flere ECONOR-prosjekter for å samordne og utvikle økonomisk og sosio-økonomisk statistikk for de arktiske regionene.

ECONOR-prosjektene gjennomføres i nært samarbeid med Arktisk råds arbeidsgruppe for bærekraftig utvikling, Sustainable Development Working Group (SDWG). Deltakere i ECONOR V er statistikere og forskere i det sirkumpolare ECONOR-nettverket, som bidrar med data, analyser og tekst. Redaksjonen er basert i Statistisk sentralbyrå, i nært samarbeid med CICERO og Université Laval.

De tidligere ECONOR-prosjektene er dokumentert i rapportene:

Prosjektleder: Iulie Aslaksen

Deltakere:

Anders Sønstebø, SSB

Gérard Duhaime, Université Laval, Quebec

Hanne Marit Dalen, SSB

Jan Henrik Wang, SSB

Lars Lindholt, SSB

Live M. Rognerud, SSB

Magnus Helliesen, SSB

Per Arild Garnåsjordet, SSB

Solveig Glomsrød, CICERO

  • CICERO
  • Université Laval, Quebec
  • Det sirkumpolare ECONOR-nettverket av statistikere og forskere

Publikasjoner

Glomsrød, S., Aslaksen, I. og Duhaime, G. (red.) (2021). The Economy of the North - ECONOR 2020.

Glomsrød, S., Aslaksen, I. og Duhaime, G. (red.) (2017). The Economy of the North 2015.

Glomsrød, S. og Aslaksen, I. (red.) (2009). The Economy of the North 2008.

Glomsrød, S. og Aslaksen, I. (red.) (2006). The Economy of the North.

Glomsrød, S., B. Poppel, L. Lindholt, G. Duhaime, S. Lévesque, D. Holen, og I. Aslaksen. (2020). Arctic Economies Between Geopolitical. Tensions and Provision of Livelihoods: Insights from the ECONOR Approach. i: J. Weber (red.): Handbook on Geopolitics and Security in the Arctic, Springer Nature, ss. 207-229.

Lindholt, L. og Glomsrød, S. (2018). Phasing out coal and phasing in renewables – Good or bad news for arctic gas producers? Energy Economics,70,1-11, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.12.015.

Aslaksen, I, Glomsrød, S. og A. I. Myhr. (2012). ‘Late lessons from early warnings’ – uncertainty and precaution in policy approaches to Arctic climate change impacts, Polar Geography, 35:2, 135-153, DOI: 10.1080/1088937X.2011.654357

Lindholt, L. og S. Glomsrød. (2012). The Arctic: No big bonanza for the global petroleum industry, Energy Economics, 34, 1465-1474, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.06.020

Prosjektperiode: ECONOR I: 2004-2006, ECONOR II: 2007-2009, ECONOR III: 2013-2017, ECONOR IV: 2020-2021, ECONOR V: 2022-2025

Finansiører: Utenriksdepartementet og Nordisk ministerråd, samt med-finansiering fra samarbeidspartnere og Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs of Canada