125899
125899
forskning
2013-06-26T12:45:00.000Z
no

Prosjekt

Effekter av offentlig subsidiert, næringsrettet forskning

Formålet med dette prosjektet er å få bedre kunnskap om effektene av offentlig finansiert, næringsrettet forskning. Ved å kombinere data mikrodata for bedrifter og foretak med data fra prosjektdatabasene til Norges forskningsråd, som gir en rik beskrivelse av prosjekter, herunder ekspertvurderinger som ligger til grunn for beslutninger om tildeling av støtte.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Samarbeidspartnere
Møreforskning Molde
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Prosjektperiode
01.10.2008 - 31.03.2010
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

En viktig del av prosjketet er å etablere et rammeverk for å identifisere kausale sammenhenger mellom støtte og ulike mulige effekter. Et hovedproblem når det gjelder å anslå den kausale effekten av ulike offentlige programmer, er at se som søker og får støtte fra programmet ofte skiller seg fundamentalt fra de som ikke søker/ikke får støtte. Jaffe (2002) foreslår en løsning på dette problemet, basert på såkalt ”regression discontinuity design”. Denne metoden krever informasjon om hvordan de som tildeler støtte har rangert søkerne. Ideen er å utnytte at det på marginen er tilfeldig hvilke prosjekter som får støtte, og man kan dermed under visse forutsetninger utlede den kausale effekten utfra dette.

Kontakt