I Norge var samlet fruktbarhetstall 1,98 i 2009. I årene deretter har samlet fruktbarhetstall falt kontinuerlig og nådd et historisk lavt nivå i 2018 med 1,56. En lignende utvikling har skjedd i alle de nordiske landene og i flere andre europeiske land.

Formålet med prosjektet er:

  1. Å identifisere årsaker til nedgangen i fruktbarhet i Norge sammenlignet med de nordiske og andre europeiske land,
  2. Å analysere om nedgangen i fruktbarhet har vært spesielt stort i noen sosiale grupper og kontekster.

Prosjektleder: Lars Dommermuth

Deltakere:

  • Max Planck Institute for Demographic Research
  • Stockholms universitet
  • University of Turku
  • Universitetet i Oslo
  • University of Florence

Finansiør: Norges forskningsråd (prosjektnummer 287634)

Prosjektperiode: 2019-2023

Mer informasjon om prosjektet