118604
118604
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Tom Kornstad

Akademisk grad
Cand oecon/dr polit (PhD)
Stilling
Forsker I
Telefon
40902465
E-post
Tom.Kornstad@ssb.no

Om Tom Kornstad

Tema for doktoravhandling: Estimering av empiriske livsløpsmodeller for arbeidstilbud og konsum.

Interesseområder: Spesifisering og estimering av modeller for arbeidstilbud, etterspørsel etter uføretrygd og andre offentlige stønadsordninger, mikrosimulering. Livsløpsmodeller og modeller for diskrete valg.

Forskningsfelt