Vinteren 2021–2022 økte kraftprisene i Sør-Norge kraftig. I den forbindelse ble det ytret bekymring for hvilke konsekvenser dette ville få for husholdningene og for næringslivet, og forslag til støtteordninger ble diskutert. For husholdningskunder og jordbrukssektoren innførte regjeringen en strømstøtteordning i januar 2022 med virkning fra desember 2021, mens noen næringslivskunder fikk strømstøtte i fjerde kvartal av 2022.

I løpet av 2022 gjennomførte SSB flere analyser av konsekvensene av de høye kraftprisene for husholdningene og for næringslivet. Forskningsavdelingen i SSB har tidligere hatt flere relevante forskningsprosjekter på energibruk og forbruksatferd basert på mikrodata.