1. Send filen(e) først når SSB ber om det

2. Filer som sendes til SSB skal krypteres som 7z-filer

 • Passordet til den krypterte filen sendes på SMS til avtalt nummer i SSB.
 • Du kan lese om 7-Zip på www.7-Zip.org.

3. Oversendingen skjer via SSBs sikre linje

 • Send alltid dataene via SSBs krypterte oversendingsserver (veiledning her).
 • Send aldri data på e-post eller i posten på CD, minnepinne e.l.

4. Merk deg disse tekniske detaljene:

4.1 Filformat

 • Fortrinnsvis: SAS-filer (.sas7bdat)
 • Også mulig: Flate filer i ASCII-format, enten semikolon- (.sdv) eller kommaseparert (.csv). STATA (.dat må være versjon 12) og SPSS-filer (.sav)
 • Hvis faste posisjoner, husk å sende med innlesingsprogram.

4.2 Navn på filer og variabler

 • Tillatte tegn: A-z, 0-9 og _ (underscore). Navnet kan ikke starte med tall
 • Ikke bruk: æøå, mellomrom eller (spesial)tegn
 • Alle variabler på samme fil skal ha unike navn på maksimalt 32 tegn hver.
 • Dersom dere sender flere filer, er det en stor fordel at samme variabel har likt navn alle stedene den forekommer.

4.3 Fødselsnummer

 • Alltid 11 posisjoner (ta med ledende nuller)
 • Alltid strengformat (character), aldri numerisk

5. Dokumentasjon

Send bare de personene/virksomhetene og variablene kunden og SSB har blitt enige om. Send alltid med:

 • beskrivelse av populasjonen (enhet, utvalgskriterier)
 • antall records på filen(e) (personer, virksomheter, observasjoner) og om det er dubletter
 • fullstendig variabelliste (navn, label, posisjon, lengde)
 • relevante definisjoner og kodelister

Gjør SSB oppmerksom på variabler som kan inneholde identifiserende informasjon, slik som:

 • fødselsnummer (eget eller andres, f.eks foreldre, ektefelle, søskens)
 • organisasjonsnummer
 • navn i klartekst
 • fødselsdato (egen eller andres)
 • adresse (i klartekst eller som kode)

vil bli erstattet med et prosjektspesifikt løpenummer eller fjernet før levering.