Tabelloppdrag

Du kan bestille andre anonyme tabeller enn de du finner på ssb.no. Til offentlig planlegging kan visse tabeller leveres uten anonymisering.

To typer

Kontakt

 

Statistisk sentralbyrås offisielle statistikker presenteres oftest på et aggregert nivå, for eksempel landsdel eller fylke. Men de fleste statistikkene er basert på rådata som kan gi informasjon på et langt mer detaljert nivå, for eksempel kommune eller tettsted. Du kan henvende deg direkte til kontaktpersonene som står oppført på statistikkenes hjemmeside. For tverrfaglige oppdrag kan du henvende deg til tabelloppdrag@ssb.no.  

Tekst

Kontakt

Tverrfaglige tabelloppdrag

tabelloppdrag@ssb.no