Tabelloppdrag

Kontakt

Statistisk sentralbyrås offisielle statistikker presenteres oftest på et aggregert nivå, for eksempel landsdel eller fylke. Men de fleste statistikkene er basert på rådata som kan gi informasjon på et langt mer detaljert nivå, for eksempel kommune eller tettsted. Du kan henvende deg direkte til kontaktpersonene som står oppført på statistikkenes hjemmeside. For tverrfaglige oppdrag kan du henvende deg til tabelloppdrag@ssb.no.  

To typer

Sett opp tabellene i et Excel-regneark slik at de blir visualisert med kolonner og rader. Tabeller som leveres ut fra SSB må være anonyme. Vær oppmerksom på at eventuelle problemer med konfidensialitet vil kunne føre til at ikke alle tabeller kan utleveres. Det kan derfor være lurt å gruppere verdier eller splitte opp i flere tabeller. Regnearket bør være på norsk, og inneholde tabelleksempler med variabler og kategorier.

Unntaket for ikke-anonyme tabeller til offentlig planlegging gjelder følgende opplysninger: kjønn, alder, bosted, fødeland og dødsdato. Bestilling av ikke-anonyme tabeller til offentlig planlegging krever at det angis hjemmelsgrunnlag etter GDPR. SSB ber i tillegg om en kort redegjørelse for at behandlingen ivaretar personvernet etter GDPR.

Ved bruk av databehandler må kopi av databehandleravtale vedlegges. Det er viktig å påse at vilkårene til SSB videreføres i databehandleravtalen.

Tekst

Du vil motta et skriftlig tilbud med pris og leveringstid etter at vi har gjort nødvendige avklaringer om din bestilling.

SSB tar betalt for tiden som går med til tilrettelegging av tabellbestillingen din. Oppdrag blir fakturert med 25 prosent merverdiavgift (mva).

Prisen består av følgende aktiviteter:

  • Koordinering, avklaringer, utarbeidelse av tilbud og avtale
  • Utarbeiding av tabellene
  • Anonymisering
  • Dokumentasjon og levering

Små tall kan avsløre informasjon om enkelt individer eller virksomheter. I det fleste tilfeller vil dette være antall under tre. Det finnes ulike metoder for undertrykking av små tall, de to vanligste er "prikking" eller avrunding. Ved prikking erstattes små tall fra tabellen med "." og med avrunding settes alle enere til null og alle toere til tre.

For å unngå mye prikking i tabellen kan man gruppere variabler, for eksempel kan alder deles opp i intervaller.

Det laveste geografiske nivået SSB kan lage tabeller på er grunnkrets.