Dette er Norge

«Dette er Norge» presenterer statistikk fra en rekke områder og prøver å gi et et overblikk over det norske samfunnet og utviklingen over tid.

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. Dette er Norge 2021 Artikkel 16. september

    Blir vi flere eller færre i Norge, går vi fortsatt på kino og jobber det flest i offentlig sektor? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».