Pengeholdende sektor består av husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuner og andre finansielle foretak. Om lag 90 prosent av beholdningen i pengemengden (M3) holdes av husholdningene og av de ikke-finansielle foretakene. Det er de ikke-finansielle foretakene som har bidratt mest til pengemengdeveksten i perioden fra mars 2020. Ikke-finansielle foretak er selskaper som produserer varer eller ikke-finansielle tjenester og omfatter blant annet private aksjeselskaper, statlig og kommunalt eide aksjeselskaper.

Tolvmånedersveksten for de ikke-finansielle foretakene var på 5,7 prosent i desember 2022, ned fra 10,0 prosent måneden før, og 15,3 prosent i desember 2021. Andelen av pengemengden som holdes av de ikke-finansielle foretakene har økt fra om lag 33 prosent før pandemien til om lag 37 prosent i desember 2022.

For husholdningene er tolvmånedersveksten for desember 4,1 prosent, ned fra 5,0 prosent måneden før. I desember 2021 var tolvmånedersveksten 7,1 prosent. Tolvmånedersveksten for husholdningene har i hele perioden ligget under de tilsvarende tallene for de ikke-finansielle foretakene. 

Figur 1. Pengemengde tolvmånedersvekst. Prosent

Kommuner og andre finansielle foretak holder om lag 10 prosent av beholdningen for pengeholdende sektor, og utviklingen i disse sektorene er langt mer volatil enn for husholdningene og de ikke-finansielle foretakene. Tolvmånedersveksten for kommunesektoren var 5,8 prosent i desember 2022, opp fra ÷ 6,0 prosent i forrige måned. I desember 2021 var tolvmånedersveksten 15,4 prosent. Tolvmånedersveksten for andre finansielle foretak var ÷ 2,1 prosent i desember 2022, opp fra ÷ 8,4 prosent i forrige måned og ned fra 7,0 prosent i desember 2021.