Tabell 1. Avtalt månedslønn for menn og kvinner med høyskole-/universitetsutdanning

Avtalt månedslønn for menn og kvinner med høyskole-/universitetsutdanning
Avtalt månedslønn for menn og kvinner med høyskole-/universitetsutdanning
TotaltNyutdannede (mindre enn 5 år siden utd)Andre (5 år eller mer siden utd)
MennKvinnerMennKvinner
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)
Allmenne fag33 56029 93026 49035 61031 370
Humanistiske og estetiske fag43 23031 44030 48048 17042 900
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk42 31038 16037 16045 97042 590
Samfunnsfag og juridiske fag43 04032 83031 10048 80044 520
Økonomiske og administrative fag51 31035 59034 07060 92048 650
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag52 40037 81034 70056 89048 800
Helse-, sosial- og idrettsfag40 48035 71035 66044 45041 290
Primærnæringsfag40 60035 45032 35043 44038 400
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag50 30036 20034 34056 03044 400
Uoppgitt fagfelt42 07034 77030 65045 53041 510
totalt45 48036 21035 05053 70043 540
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)
Allmenne fag38 300::36 78041 340
Humanistiske og estetiske fag46 92040 82040 49050 17046 870
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk45 53044 23043 73048 72045 930
Samfunnsfag og juridiske fag54 65043 54041 73063 19054 640
Økonomiske og administrative fag56 61047 46045 28067 80054 820
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag62 29045 30043 53068 66059 300
Helse-, sosial- og idrettsfag59 83051 30046 78070 40059 390
Primærnæringsfag53 47040 73038 94057 33050 350
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag61 93050 91045 41065 96052 920
Uoppgitt fagfelt49 15041 99037 59053 80045 380
totalt57 07046 03043 98065 60054 780
Standardtegn i tabeller