Artiklar om fagforeiningsmedlemmer og streikar

Artiklar, analysar og publikasjonar

2023

  1. Høgaste tal på tapte arbeidsdagar sidan 2012 Artikkel 26. mai

    I 2022 gjekk over 188 000 arbeidsdagar tapt i totalt 5 arbeidskonfliktar. Det er det høgaste talet på tapte arbeidsdagar dei siste fem åra med hovudoppgjer, trass færre konfliktar enn vanleg.

2022

  1. Over 116 000 tapte arbeidsdagar i 2021 Artikkel 20. mai

    I 2021 gjekk over 116 000 arbeidsdagar tapt i totalt 12 arbeidskonfliktar. Samanlikna med tidlegare år med mellomoppgjer er talet svært høgt.