Det krever litt mer å bruke API: Lag egne datasett.

Excel og Power BI deler tillegget PowerQuery fra Microsoft.

Fra API:Lag egne datasett til Excel

Figuren under viser gangen i Excel.

Starte powerquery i Excel

Response format i spørringen må være i enten csv3 (kode) eller csv2. Formatet med koder vil være mer stabilt enn tekster.

  ""response"": {
    ""format"": ""csv3""
  }

Språket som benyttes i Powerquery kalles M-script. Kode-eksempel på et skall til Power Query:

/* Sett først tableId (nummer): f.eks. 07459, 03013 */
let

tableId = "",
PostContents = "
/* Sett inn spørring med utformat CSV2 eller CSV3. */
/* kan tas fra konsoll ved å erstatte enkle hermetegn med doble */


/* slutt spørring */
",

Kilde = Web.Contents("http://data.ssb.no/api/v0/no/table/" & tableId, [Content=Text.ToBinary(PostContents)])
  in
Kilde

Last ned: Fullt eksempel i Excel

Her er i tillegg også:

  • .. (oppgave mangler) erstattet med null.
  • desimaltegn . (punktum) endret til , (komma)
  • satt datatype desimal
pq-eksemplkode.png

Tips: For Kostra-tabeller må i tillegg "Region" byttes ut med "KOKregion000"

Når spørringen er ferdig redigert kommer du tilbake til PowerQuery, der du åpner CSV:

pq-data-ssb.png

Alternativ tjeneste

En alternativ tjeneste er Q4OpenData - Query for OpenData. Den generer ferdig M script-kode, som du limer inn.
Last ned video gjennomgang (2:20), vist på PXmøte 2017

Fra JSON-stat til PowerBI / Excel

Her er et bloginnlegg som viser hvordan en kan hente JSON-stat fra Eurostat sitt API til Excel/PowerBI. Prinsippet er det samme for vårt API. Det er litt mer omstendelig med JSON-stat:

Guide – How to import data from Eurostat directly into #PowerBI

R-script i PowerBI

Fra Power BI er det forøvrig også mulig å kjøre R-script. Med R kan du enkelt få output fra API-et. SSB har laget en egen R-pakke for bruk av API-et PxWebApiData.