API: Lag egne datasett (PxWebApi)

pxwebapi

API for egne spørringer mot alle Statistikkbankens 6000 tabeller. Utformater er JSON-stat, csv og xlsx.

Bruk API-konsoll  eller http POST mot en statistikkbanktabell sine metadata for å spørre.

Tips: Siden dette API-et bruker POST for å få data, Se 


boksmenyen


infotekst

Se videoen for hvordan du lager spørringer. 

Kurs i API mot Statistikkbanken, 11. januar 2022, 08.30-12.30  på Teams. Informasjon og påmelding

Slides fra API-kurs, september 2021. 

21.10: For https har vi skrudd av støtte for TLS 1.0 og TLS 1.1. Om du får problemer bør du oppgradere programvaren eller bruke http i stedet.