Elektrisitetspriser

Til toppen

09366: Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) 2012 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 9

kontraktstype

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HUSHOLDNINGER , Nye fastpriskontrakter, inntil 1-års varighet, husholdninger , Nye fastpriskontrakter, over 1-års varighet, husholdninger ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken