Elektrisitetspriser

Til toppen

09364: Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, etter kontraktstype 2012K1 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012K1 , 2012K2 , 2012K3 ,

Valgt 1 av totalt 38

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HUSHOLDNINGER , Nye fastpriskontrakter, inntil 1-års varighet, husholdninger , Nye fastpriskontrakter, over 1-års varighet, husholdninger ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000