Elektrisitetspriser

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09007: Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger 2012 - 2023

Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
Robert Skotvold, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 44
15.02.2024 08:00
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh):
øre/kWh
Nettleie, ekskl. avgifter:
øre/kWh
Nettleie inkl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraft og nett i alt inkl. avgifter fratrukket strømstøtte (øre/kWh):
øre/kWh
Forbruksavgift på elektrisk kraft (øre/kWh):
øre/kWh
Merverdiavgift (prosent):
prosent
Strømstøtte (øre/kWh):
øre/kWh
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Hele året
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh):
Hele året
Nettleie, ekskl. avgifter:
Hele året
Nettleie inkl. avgifter (øre/kWh):
Hele året
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter (øre/kWh):
Hele året
Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh):
Hele året
Kraft og nett i alt inkl. avgifter fratrukket strømstøtte (øre/kWh):
Hele året
Forbruksavgift på elektrisk kraft (øre/kWh):
Hele året
Merverdiavgift (prosent):
Hele året
Strømstøtte (øre/kWh):
Hele året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , Kraftpris inkl. mva (øre/kWh) , Nettleie, ekskl. avgifter ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat. F.o.m. 4.kvartal 2019 omfatter nettleie ekskl. avgifter ikke enova-avgift. F.o.m samme periode har også en dobbeltføring av enova-avgiften på 1 øre/kWh knyttet til nettleie inkl. avgifter blitt korrigert.

statistikkvariabel

Strømstøtte (øre/kWh)

Myndighetene innførte kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder fra desember 2021. Strømstøttesatsen i tabellen er et vektet gjennomsnitt for landet. For informasjon om hvordan støttesatsen i tabellen beregnes, se «om statistikken» på statistikksiden.