Elektrisitetspriser

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09364: Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, etter kontraktstype 2012K1 - 2024K1

Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
Robert Skotvold, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 44
16.05.2024 08:00
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh):
øre/kWh
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
prosent
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Hele kvartalet
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Utgangen av kvartalet
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Løpende priser
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh):
Løpende priser
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012K1 , 2012K2 , 2012K3 ,

Valgt 1 av totalt 49

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HUSHOLDNINGER , Nye fastpriskontrakter, inntil 1-års varighet, husholdninger , Nye fastpriskontrakter, over 1-års varighet, husholdninger ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000