Elektrisitetspriser

Til toppen
09363: Kraftpriser i engrosmarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) 2012K1 - 2020K2
Sist endret
18.08.2020
Kontakt
Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
tre@ssb.no

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Kraftpris eksl. avgifter:
øre/kWh
Referansetid
Kraftpris eksl. avgifter:
Hele kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
kontraktstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 34 Valgte 1

kontraktstype

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Merverdi- og forbruksavgift er ikke inkludert. Fastprisene er basert på markedsbetingelser.

Brukerveiledning for statistikkbanken