Elektrisitetspriser

09363: Kraftpriser i engrosmarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) 2012K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kontraktstype

Totalt 6 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.05.2020
Kontakt
Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
tre@ssb.no

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Kraftpris eksl. avgifter:
øre/kWh
Referansetid
Kraftpris eksl. avgifter:
Hele kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Merverdi- og forbruksavgift er ikke inkludert. Fastprisene er basert på markedsbetingelser.

Brukerveiledning for statistikkbanken