Elektrisitetspriser

Til toppen

09363: Kraftpriser i engrosmarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) 2012K1 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012K1 , 2012K2 , 2012K3 ,

Valgt 1 av totalt 38

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdi- og forbruksavgift er ikke inkludert. Fastprisene er basert på markedsbetingelser.