Artikler om valgdeltakelse

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. De over 60 ivrigst til å stemme ved omvalget i Moss Artikkel 4. januar

  Ved omvalget i Moss var det store forskjeller i valgdeltakelsen. De yngste og de med kun grunnskole stemte i minst grad.

2023

 1. Mange unge voksne med kort utdanning sitter hjemme i valg etter valg Artikkel 1. november

  Blant alle som hadde stemmerett i de siste tre kommunevalgene er det 48 prosent som har deltatt i alle tre. Blant dem mellom 26 og 34 år, er tallet 24 prosent.

 2. Valgdeltakelsen økte blant de eldste Artikkel 29. september

  Samlet sett gikk valgdeltakelsen ned med rundt 2 prosentpoeng sammenliknet med lokalvalget for fire år siden. For de fleste grupper er det en nedgang i deltakelsen. Men for de eldste og unge menn under 25 år uten innvandrerbakgrunn gikk imidlertid valgdeltakelsen litt opp.

2021

 1. Valgdeltakelsen sank litt blant de middelaldrende Artikkel 21. oktober

  Samlet gikk valgdeltakelsen ned fra 78,2 til 77,2 prosent ved høstens stortingsvalg sammenlignet med 2017. Dette må betegnes som en beskjeden nedgang, og deltakelsen er høyere enn for eksempel stortingvalget i 2009.