Artikler om valgdeltakelse

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Valgdeltakelsen økte blant de eldste Artikkel 29. september

    Samlet sett gikk valgdeltakelsen ned med rundt 2 prosentpoeng sammenliknet med lokalvalget for fire år siden. For de fleste grupper er det en nedgang i deltakelsen. Men for de eldste og unge menn under 25 år uten innvandrerbakgrunn gikk imidlertid valgdeltakelsen litt opp.

2021

  1. Valgdeltakelsen sank litt blant de middelaldrende Artikkel 21. oktober

    Samlet gikk valgdeltakelsen ned fra 78,2 til 77,2 prosent ved høstens stortingsvalg sammenlignet med 2017. Dette må betegnes som en beskjeden nedgang, og deltakelsen er høyere enn for eksempel stortingvalget i 2009.