Artikler om personer med stemmerett

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Større andel eldre velgere Artikkel 5. september

    Antallet eldre velgere blir flere, antallet førstegangsvelgere blir færre, men det er forskjeller mellom kommunene.

  2. Større andel eldre velgere Artikkel 17. april

    Ved valget til kommunestyrer og fylkesting i september vil nær 4,36 millioner innbyggere ha stemmerett. Det er særlig økning blant dem mellom 67 og 79 år.

2021

  1. Andelen med høyere utdanning øker blant de stemmeberettigede Artikkel 29. november

    Blant de stemmeberettigede ved stortingsvalgene blir det flere eldre, flere med innvandrerbakgrunn og flere med høyere utdanning sammenliknet med tidligere. Ved de to siste stortingsvalgene hadde om lag 90 prosent av Norges befolkning over 18 år stemmerett.