Artikler om kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

  1. 4 av 10 byttet parti Artikkel 19. januar

    41 prosent av velgerne som stemte i 2019 byttet parti ved kommunestyrevalget i 2023. Høyre og Frp mobiliserte mange hjemmesittere, også blant førstegangsvelgere var Frp og Høyre populære.