Metoder og dokumentasjon for utenriksøkonomi

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Sesongjustering av utenrikshandel med varer Notat 17. oktober

    Notatet dokumenterer en ny metode for sesongjustering av utenrikshandel med varer. Dette innebærer implementering av ny metode, ny programvare, ny revisjonsrutine og publiseringspraksis.

  2. Statistikk og data som beskriver finansielle strømmer fra Norge til utviklingsland Notat 5. januar

    Statistisk sentralbyrå publiserer regelmessig Utenriksregnskapet. Denne statistikken dekker i prinsippet alle transaksjoner mot utlandet og gir dermed et totalbilde av pengestrømmer mot utlandet.