Metoder og dokumentasjon for utenriksøkonomi

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Statistikk og data som beskriver finansielle strømmer fra Norge til utviklingsland Artikkel 5. januar

    Statistisk sentralbyrå publiserer regelmessig Utenriksregnskapet. Denne statistikken dekker i prinsippet alle transaksjoner mot utlandet og gir dermed et totalbilde av pengestrømmer mot utlandet.